GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het instellen van het treffen van verkeersmaatregelen in de Röntgenstraat in het centrum van Berkel en Rodenrijs (aanvullend op eerder verkeersbesluit d.d. 5 april 2023)

Aanvraag voor Verkeer | Organisatie en beleid

Situatietekening Situering en beheer van de wegenDe in dit verkeersbesluit genoemde wegen liggen bin­nen de be­bouw­de kom van de ge­meente Lansingerland en zijn bij deze gemeente in beheer en onderhoud.Overleg met politieConform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de politie, namens de korpschef.Bevoegdheid tot het nemen van het besluitOp grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.Besluiten: I.We sluiten het gedeelte Röntgenstraat, tussen het gedeelte Röntgenstraat ten westen van het kruispunt met de Franciscus Dondersstraat en Albert Schweitzerpad, af voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen en maken dit herkenbaar door het plaatsen van het verkeersbord C12 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, conform de bij dit besluit horende situatietekening. Deze maatregel geldt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur en tussen 14:00 en 16:00 uur, op woensdag tussen 08:00 en 09:00 uur en tussen 11:30 en 13:30 uur, uitgezonderd ontheffinghouders;II.De afsluiting uit beslispunt I geldt niet tijdens de zomervakantie en de kerstvakantie van de nabijgelegen scholen.III.Indien nog aanwezig de huidige verkeersborden en verkeerstekens die strijdig zijn met het nieuwe verkeersbesluit te verwijderen;

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Berkel en Rodenrijs. Bekijk alle Bekendmakingen Berkel en Rodenrijs in .

https://berkelenrodenrijskrant.nl/bekendmakingen-berkel-en-rodenrijs/

Deel dit bericht:

Redactie Berkel en Rodenrijskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Berkel en Rodenrijskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Berkel en Rodenrijs.

Gerelateerde berichten